Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pidato Bahasa Bali - Ngrajegang Budaya Bali

Halooo… semua bagaimana keadaanmu?? Moga sehat semua.. kali ini saya akan memberikan contoh pidato bahasa bali. Kenapa contoh pidato bahasa bali, karena pidato bahasa bali banyak yang nanyain di blog ini. Baiklah tanpa panjang lebar lagi berikut ini contoh pidato bahasa bali yang anda dapat baca..
  Om Swastiastu

    Inggih ida dane sareng sami, utamanipun :
Bapak guru sane dahat wangiang titiang
Punika taler para sawitra sawitra makesami
   Sedurung titiang nglantur matur atur, Ngiring sareng sami ngaturang suksemaning manah pamekas majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, melarapan antuk pasuecan ida, iraga sareng sami prasida makumpul iriki, manggihin karahayuan sekadi mangkin.
   Bapak  guru sane dahat wangiang titiang
Ring galahe sane becik puniki, lugrayang titiang matur samatra nganinin indik “Ngiring Rajegang Basa Bali”.
   Kawentenan pulo Baline pinaka pulo wisata budaya sane sampun kaloktah doh kantos ke dura Negara. Sampun sami uning tur pawikan, punika sami ngawinang jagat Baline kaparinama olih para janane "pulau seribu pura, pulau dewata, pulau surga utawi the last paradise". Napi sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika?
   Sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika tur kasenengin olih para janane boyaja tios, punika santukan keasrian palemahan pulau Baline, katuku malih antuk seni lan budaya maka miwah para jana Baline sane ngandap kasor utawi kuma warga, sami punika kadasarin antuk agama Hindu sane pinaka dasar mapineh jatma Baline. Nepek pisan ring tatuek miwah pamarginnyane minakadi panca yadnya sane kabaos ring kecap sastra agama. Punika kamanah antuk titiang ngawinang jagat Baline kasub ka dura Negara.
   Sane mangkin menawita majalaran sane sampun odar titiang. Pinunas titiang ring Iratu ida dane sareng sami ngiring dadabin indik kasukertan jagat Baline mangda kayang kawekas Rajeg lan lestari.
   Silih tunggil sane kanggon nguratang tur ngewerdiang seni budaya inggih punika nenten sios wantah Basa Bali druene sane pinaka tetamian utawi warisan saking leluhur iragane jatma Bali, punika ngawinang iraga patut bangga dados putra-putri Bali, pinunas titiang sumangdane budayane nenten rusak tur punah.
   Mangdane nenten iraga kabaos "Kadi katak sane wenten ring sor tunjunge", I kekupu saking doh ipun ngrasayang kamiikan ipun i sekar tunjung, sakewanten I katak yadiastun nampek ring genahe punika, setata nyongkok nenten ngerasayang kamiikan i sekar tunjung sane kalintang ngulangunin.
   Suksmanipun, iraga jagat Baline akeh pisan madue seni budaya, sane luihin utama kabaos adiluhung, ngawinang akeh parajanane saking dura Negara meled pisan manah ipun ngantenang seni budaya druene, sakewanten iraga sane magenah ring Bali nenten pati rungu kapining budaya druene, mangda nenten kadi asapunika.
    Basa Baline silih tunggil pinaka pangeling iraga dados jatma Bali, punika sane mawinang iraga mangda tetep ngangge basa Bali rikalaning mabaos sajeroning pagububan utawi pasawitran. Yening iraga nenten ngangge basa Bali druene sinah kesujatian iraga dados jatma Bali ical utawi ilang.
    Inggih ida dane sane tresna sihin titiang.
Yadiastun sane mangkin makueh pengaruh-pengaruh sane makta budaya miwah seni sane jaga nyaihin wiadin munahang seni budaya Baline . Sakewanten yening sampun iratu ida dane sareng sami eling ring kawentenan sastra Bali prasida antuk nyaringin pengaruh seni budaya sane jaga ngrangsuk ring sejeroning budaya Baline.
    Mawanti wanti titiang mapinunas ring iratu ida dane sareng sami mangda ngangge basa Bali druene mangda tetep Rajeg tur Lestari.

Om santih santih santih Om
Demikianlah contoh artikel contoh pidato bahasa bali. Semoga dapat membantu anda yang sedang kesusahan mencari arikel tentang pidato bahasa bali. Jika ada salah salah kata saya minta maaf. Salam bloggers mania dari iputu dirga dan terima kasih..

Penelusuran yang terkait dengan pidato bahasa bali:
pidato bahasa bali tentang narkoba
pidato bahasa bali tentang pendidikan
contoh pidato bahasa bali
pidato bahasa bali nyepi
pidato bahasa bali tentang budaya bali
pidarta basa bali
pidato bahasa bali singkat
pidato bahasa bali tentang lingkungan

KeyWords:
Bahasa bali, pidato, pidato bahasa bali, contoh  bahsa bali, mapidarta,, mapidato, mapidato bahasa bali, pudato berbahasa bali, pidato dengan bahasa bali, contoh pidato berbahasa bali, pidato bali, pidato bahasa bali, Pidato Bahasa Bali Sekolah, Contoh Pidato/Pidarta Bahasa Bali Bawak, Pidato Bahasa Bali sebagai Wujud Pelestarian Budaya,

2 komentar untuk "Pidato Bahasa Bali - Ngrajegang Budaya Bali"

Anonim Sabtu, 07 April 2012 pukul 12.58.00 WIB Hapus Komentar
criin donk q pidato bahasa bali tewntang pelestarian budaya bali skrang?????????........!!!!!!!
Belajar BahasaBali Minggu, 08 April 2012 pukul 08.39.00 WIB Hapus Komentar
Cri d google aja sobb.. Bnyak tuh.. klo mw aku krim lwat apa..??
:)