Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik lagu "Curhat-Dek Ulik feat Yudi Kresna"


Om Swastyastu,

Kacunduk malih ring blog iputu dirga, sane mangkin jagi ngicen lirik lagu nyane dek ulik feat yudi kresna sane majudul Curhat. Yening menurut dewek titiang lagu puniki becik pisan, pas majeng ring semeton sane ngalamin tresna sane mapalasan utawi putus cinta.. nggih langsung kemanten, durusang cingakin…


Curhat-Dek Ulik feat Yudi Kresna

Inget inget beli saje iluh
Maresan pegat ngajak tunangan
Apake kranane
Dadi saget sube
Nyemank keputusan ne keto
Yening dadi beli nyadia natakin
Unek-unek ne ade di hati
Iluh luh tegarang sambatang ken beli
http://iputu-dirga.blogspot.com
Reff:
Uduh beli bakat sanget tiang
Percaya teken tunangan tiange
Kaden nak Sing keto
Solahne yen sube ade didurin tiang
Nyakitang hati ngajak nak luhne
Mesra2 magandengan tangan
Bes tepukin matan tiange pedidi
Dong pinehang iluh
Sing ja ade basang pedih lantang
Mragatang krane
http://iputu-dirga.blogspot.com
Owhh beli, suksma teken tutur beline
Men kudyang jani, Tiang be suud
Luungan pesanne hidup pedidi
Uleh-ulehangang  iluh basange bawak
yen suba melah mare nyemak keputusan
aha.. ha… aha.. ha
**balik ke Reff**

Kamus kecil:
Pegat ngajak tunangan=Putus dengan pacar. Sambatang=Katakan. Pegat=Putus. Mragatang=Menyelesaikan. Pinehang=Pikirkan.

Update!!
 Video Clip nyane Dek Ulik feat Yudi Kresna-Curhat. 


  inggih, wantah amunike sane praside katulis titiang ring dinane sane mangkin, ring lirik nyane dek ulik feat yudi kresna, dumadak benjang pungkur tiang praside malih ngcen lirik lagu sane lianan.. Suksma.
  Om Santih, Santih, Santih Om

  Kategori: Dek Ulik, Yudi Kresna, A-D, S-Z

  Lirik Tiosan:
  KeyWords:
  Dek Ulik feat Yudi Krsna, dek ulik duet sareng yudi kresna curhat, lirik tembang bali curhat, tembang bali anyar lan lawas yudi kresna sareng dek ulik, lagu pop bali, artis pop bali, dek ulik, yudi kresna.

  Posting Komentar untuk "Lirik lagu "Curhat-Dek Ulik feat Yudi Kresna""