Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik lagu "Kuluk Ngamah Kacang-Raka Sidan"


Om Swastyastu, 

Matemu malih ring blog iputu dirga. Sane mangkin titiang jagi ngicen lirik lagu nyane A.A.Raka Sidan sane majudul kuluk ngamah kacang, Lagu niki, silih sinunggil sane demen titiang puter ring tape.. lagu nyane pas pisan ring keneh titiang.. nggih langsung kemanten
… Cingakin ring sor..

  Kuluk Ngamah Kacang - Raka Sidan

Yen ape kaden ne ade
Dikeneh beline jani
Rasa benyah, rasa kambang
Nerawang…
Bakat bes sanget beli percaya
Kapining adi lascar..ya mogbogin beli
Ngaku tusing ngelah tunangan
Dugas mare neked kemu ngajak beli
Tur mase ngemaang arepan
Tresna sujati..
http://iputu-dirga.blogspot.com
Reff:
To mekade beli bani
Ngalih tur nganggurin adi
Ngemasin beli kanti ngutang sekaya
Dadi disubane buka keto
Kene bakatang beli se..jaba nyakit hati
Adi nolak dewek beli
Onden limang tiban sube metunangan adine
Ngajak penyaman adine
Uli di kota
Nyen anake sing sakit
Nyen anake sing pedih
Yen sube ngelah gegelan dong ngorang,
Ngorang ja uling malu
Apang de jani , Buka sesongane
Reff *
Kuluk ngamah kacang
Kena uluk uluk tyang
**balik ke Reff**
**balik ke Reff* ** (2x)

Kamus kecil:
Kuluk=Anjing. Ngamah (kasar)=Makan. Gegelan=Pacar. Mogbogin=Berbohong/Menipu. Penyaman=Soudara. Ngutang sekaya=Membuang Pekerjaan.

Update!!
 Video Clip nyane Raka Sidan-Kuluk Ngamah Kacang.   Nggih, wantah asapunika lirik lagunyane A.A. Raka Sidan sane majudul Kuluk Ngamah kacang. Dumogi praside ngicen para semeton sane ngrereh lirik puniki. Suksma.

  Om Santih, Santih, Santih Om

  Kategori: Raka Sidan, A-D

  Lirik Tiosan:
  KeyWords:
  A.A.Raka Sidan, kuluk ngamah kacang, lirik lagu raka sidan, raka sidan, kuluk ngamah kacang, download lagu bali, lirik lagu bali kuluk ngamah kacang, lirik tembang bali kuluk ngamah kacang, ejeg bali antuk tembang bali lan budaya bali, A.A.RakaSidan lagu tembang bali lawas, tembang nyane raka sidan, unduhlagu bali, lirik lagu bali terlengkap, terupdate, terbaik, raka sidan artis pop bali, lagupop bali.

  Posting Komentar untuk "Lirik lagu "Kuluk Ngamah Kacang-Raka Sidan""