Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik lagu "Nasin Pisaga-Agustin"Om Swastyastu,

Kacunduk  malih ring blog iputu dirga blog, sane mangkin jagi ngicen lagu nyane Agustin sane majudul Nasin Pisaga, lnggih langsung kemanten cingakin..


Nasin Pisaga – Agustin

Ape luung bayun beline…
Mentas di arepan dewek tiange..
Ngandeng nak eluh….
Mitran beline
Saha ngipekang muane
Kaden beli tiang sing nepukin
Nguda sing suud-suud
Nguda sing kapok kapok
Beli melaksana buka ke keto
(http://iputu-dirga.blogspot.com)

Reff:
Dadi etuh liat beline
Sing ngrase sakit di hatin tiange
Cepok pin dua  tengilin
Nguda terus nyelekang
Ne jani tiang matakon
Kenken yening tiang buka keketo
Nyidaang ke beli nerima
Lege ke beli nepukin
Kurenane nemenin nak elenan
Ape nasi jumah ne state sediang tiang
Rasang beli suba pasil
Ape jejaenan setate tepukin beli
Nasin anak di pisaga
Rasa tanpa guna
Tiang nampingin beli
Ne state ngaenang
Tiang menyakit hati
**balik ke Reff**

Kamus kecil:
Pisaga=Tetangga. Kurenan=Istri. Lega=Senang. Mitran=Selingkuhan

Update!!
 Video Clip nyane Dek Agustin-Nasin Pisaga. 


  Nggih, wantah amunike sane praside tulis titiang sane mangkin. Ring lirik lagu bali “Nasin Pisaga-Agustin” dumogi benjang pungkur titiang prasdida naginging malih lirik tembang nyane agustin sane tiosan. Suksma.
  Om Santih, Santih, Santih, Om

  Kategori: Agustin, A-D

  Lirik  Tiosan
  KeyWords:
  Agustin, liirik tembang agustin, nasin pisaga, lirik nasinpisaga agustin, tembang bali Agustin nasin pisaga, Agustin tembang bali, lagu pop bali Agustin, Artis Pop Bali Agustin, tembang lan lirik lagu pop bali, Agustin tembang bali anyar, tembang bali lawas, lirik tembang bali anyar lan lawas.

  Posting Komentar untuk "Lirik lagu "Nasin Pisaga-Agustin""