Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik lagu "Song Bererong-Raka Sidan"


Om Swastyastu, Kacunduk malih ring blog id, sane mangkin jagi ngicen indik lirik lagunyane Raka Sidan sane majudul SONG BERERONG. Lagu puniki lagu anyar nyane Raka sidan. Lagunyane sampun akeh sane ngereh lan numbas cd utawi kaset nyane. Nggih mangda gelis, langsung manten cingakin lirik lagu nyane ring sor…
Ampura cerita niki jakti-jakti
Ne tiang pegawe negri
Tugas tiang ring kantor bupati
Golongan tiang tinggi
Yen  unduk gajih pantesne tiang be sugih
Malahan lebih maan sampingan disisi
Nyaloin tanah pepesan tiang maan bati
Kuala telahne tiang sing ngerti
(http://iputu-dirga.blogspot.com)
Reff:
Tan bina buka porotin berong
Gajih telah di spirit
Batin tanah telah di kafe
Kurenan wawa wewe
Yen kurenane nagih pipis baat limane
Yening tip wetris iing limane nyelukin
Satus satak tali selukang tusing merasa
Ane jumah payu mekenta
Apa miriiib lintang bubune bolong
Pipis liune dikantong
Buke amah bererong
Nejani sing ngidaang ngomong
Telahne di song bererong.
**back to Reff**
(http://iputu-dirga.blogspot.com)
UPDATE: 19/10/2012

*) LAGU NYANE: **DOWNLOAD:  SONG BERERONG**
Semeton sane durung madue, durusang klik ring ajeng, lagu punike titiang polih saking semeton sane sampun upload ke internet.

ELINGANG TUMBAS CD/KASET SANE ASLI, MANGDA SENIMAN BALI TETEP MAKARYA TEMBANG BALI.
!! STOP PEMBAJAKAN !!

KAMUS: BALI -> INDONESIA
Bati=Untung, Pipis=Uang, Kuala=Tetapi, Telah=Habis,
Song=Lobang, Porotin=Menghabiskan, bererong= (SejenisTuyul)

**) UPDATE VIDEO CLIP: **DOWNLOAD**

Inggih wantah asapunika sane prasida aturang titiang, ampura yening wenten lirik sane wenten salah ketik.  Suksma

Om Santih, Santih, Santih Om.

Kategori: Raka Sidan

KeyWords: 
Raka Sidan, lirik lagu raka sidan, lirik lagu sing maan susuk, lagu baru Raka Sidan, Raka Sidan sing maan susuk, tembang Raka sidan song bererong,  sing maan susuk lagu bali, download lagunyane Raka Sidan, Raka sidan tembang terbaru, download lagu baru raka sidan, raka sidan lagu anyar lan lawas, song bereng lagu baru raka sidan, download lagu bali raka sidan.
Raka Sidan, lirik lagu raka sidan, lirik lagu song bererong, lagu baru Raka Sidan, Raka Sidan song bererong, tembang Raka sidan song bererong,  sing maan susuk lagu bali, download lagunyane Raka Sidan, Raka sidan tembang terbaru, download lagu baru raka sidan, raka sidan lagu anyar lan lawas, song bereng lagu baru raka sidan, download lagu bali raka sidan.