Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kumpulan Wirama Wasanta Tilaka

Om Swastyastu,
Kacunduk malih ring blog titiang puniki, sane mangkin titiang jagi ngicen conto-conto utawi imba Wirama Wasanta Tilaka/Basanta Tilaka. Wirama puniki kaambil saking Arjuna Wiwaha, puniki taler tugas titiang ring semester 5 ngerereh Wirama jagi anggen uas, inggih mangda nenten nelasang galah durusang cingakin imba Wiramanyane ring sor puniki. :)


Mantrinnya padu bhaya cuddha kula pracasta

Krudha ksadus krta wirakta kara lawaktra

Wet bet iranyakasipuh kula kalekaya

Manggeh krtartha ginulang halu ring ranangga

Nirbhita, lagi tinurun sura ring sumeru
Mangka pwa çakra sira sang purusèn tèkana
Mwang manuçacraya kanista, dumeh ya mana
Tan sangçayan, tèka rumampasang indraloka.

Sutasoma.
Rwa-ne-ka-dhā-tu-wi-nu-wus-wa-ra-bud-dha-wiś-wa
bhin-ne-ki-rak-wa-ring-a-pan-kӗ-na-par-wa-no-sӗn
mang-kang-ji-na-twa-ka-la-wan-śi-wa-tat-wa-tung-gal
bhin-ne-ka-tung-gal-i-ka-tan-ha-na-dhar-mma-mang-rwa

Artosnyane:

Kakalih punika wenten kapatutan sane kabawos utama inggih punika kapatutan budha miwah siwa.
Mabinayan punika reke ring asapunapine pacang kepah dados kalih
Asapunika kapatutan Budha miwah Siwa tatwa tunggal
Mabinayan punika tunggal punika nenten wenten kepatutan punika kakalih. Wirama Wasanta Tilaka:
Akeh Canda (cande) = 14
Akeh Guru = 6
Akeh Lagu = 8


Niki taler sampun karyanang tiang Tabelnyane :)

Yening jagi download ring bentuk tabel puniki, klik iriki
KeyWords:
Kumpulan wirama, download wirama, kekawin, kumpulan wirama wasanta tilaka, wirama wasanta tilaka, wasanta tilaka, free download wirama wasanta tilaka, wiirama basanta tilaka, kekawin wasanta tilaka, contoh wirama wasanta tilaka, downloaad kumpulan wirama wasanta tilaka.

Artikel Lainnya:
 

Posting Komentar untuk "Kumpulan Wirama Wasanta Tilaka"