Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Puisi Bali Anyar dan Contohnya


Om Swastyastu, 
        Puisi Bali Anyar punika wantah sastra sane kaangge nartaang  pabesen, ngangge basa sane bawak nanging dagingne padet. Puisi puniki sastra sane kakomunikasiang boya ja gatra, sakewanten karya sastra sane madaging rasa muah napi sane kacingak indik kahuripan,nglimbakang tur najepang kontak-kontak ring sane katerapin.
    Unsur-unsur ring puisi :
     1. Unteng
     2. Rasa
     3. Nada( tangkep pangawi)
     4. Pabesen /piteket
          Mangda papacan puisine lengut tur ngelangunin pinih becik telebang dumun uger-uger ngwacen sakadi ring sor puniki :
1. Resep, Wirasa
Pinih riin sadurunge ngwacen, patut resepang dumun suksma, wirasan utawi unteng   puisi sane jagi kawacen. napike puisi punika madaging indik ksinatrian, kalulutan, kasengsaran, utawi sane tiosan. Yan tan tatas uning ring suksman puisine punika, sinah ngwetuang papacan sane tan becik utawi singsal.
2. Suara, Wirama
                 Yan sampun tatas ring wirasan puisi sane kawacen, patut anutang mangkin ring wiraman suara rikalaning ngwacen. ring dija patutne alus, banban utawi keras. Tur suarane rikala ngwacen mangda prasida tatas kapireng olih sang mirengang.
3. Semita/ Raras, Wiraga
    Semita/ Raras = mimik
    Wiraga = gerak tubuh
                 Rikala ngwacen puisi, semita lan wiragane patut anutang ring wiraman suara miwah ring wirasan puisine sane kawacen. Yan suksman puisine indik kasengsaran, wenang wiraman suara , semita miwah wiragane anut sakadi anak kasengsaran. Yan sampun asapunika sinah prasida papacan puisine pangus, lengut tur nglangenin.

4. Wates Lengkara
Mangda seken tatuek babosan utawi unteng pikayun sane wenten sajeroning puisi, patut tatasang ugi ring dija patutne babaosane/papacane majanggelan utawi mararian. Sajabaning punika ri kala majanggelan sang ngwacen polih mangsengan.

soroh-soroh puisi manut uger-uger ngwacen puisi !
Imba utawi conto Puisi Bali Anyar

Suung
Sira ruruh
Sira jujuh
Sami jaga tandruh
Wantah lintang kewuh
Ngruruh sane during kaweruh
       Sira ruruh
       Dados gupuh
       Gipih nyujuh
       Nyujuh tan pasuluh
       Janten tan kapangguh
Napi ruruh
Napi jujuh
Ring dija ruruh
Sane tan kapanggih
Yan during raga sutindih
       Janten sami suung
       Puyung, mangmung, ngluwung
       Doning wantah ida maraga suung

                                                       Olih : Tapa


                   Dagang Poh
Semeng ngremeng ka peken nyuun sok bek
Pluh pidit ngalih gae ungkat-ungkit
Apan sadina i cening ngeling
Tuara nawang tusing ada brana

Manimpuh matedoh di peken ngadep poh
Makenyir manis mabudi bati
Apan ditu idup mati
Matimpuh matedoh ngiis poh
Apang seken manise sujati
Tur kadandanin baan patan dagang
Sujati manis dados katawah
Pipis katos
Anak meli liunan raos
Tur katawah mudah
Ngae keneh jengah nyakitin tangkah

Teka mantri pasar
Gangsar nagih pipis turin ngambis
Tusing dadi tanggehang
Tlat abedik sok dagangan kaangkid
 Dagang poh pluh pidit
Inget teken i cening ngeling 

2 komentar untuk "Puisi Bali Anyar dan Contohnya"

Hindu blog Sabtu, 06 Februari 2016 pukul 20.35.00 WIB Hapus Komentar
meled malajah makarya puisi bali....
Belajar BahasaBali Rabu, 11 Januari 2017 pukul 10.03.00 WIB Hapus Komentar
Ngiring lestrariang basa dan Budaya Bali wit saking mlajahain ngaryanin puisi Bali anyar.