Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kumpulan Pertanyaan Kruna Satma dan Jawabannya!

Om Swastyastu, rahina mangkin tiang jagi ngicenin imba2 (contoh-contoh) pitaken (pertanyaan) kruna satma lan cawisannyane. Postingan puniki tiang karyanin mawinan akeh sane kari keweh yening nyawis (nyawab) soal sane mapaiketan sareng kruna satma puniki. Durusang cingakin ring sor puniki.


 1. Ia anak cerik ubuh tusing ngelah ? ..... (Meme Bapa)
 2. Rupan I Nyoman Jayaprana?.... (Bagus Genjing)
 3. Aji kuda meli.... aijas? (Biu Susu, Biu Kayu, Biu Gedang Saba.. miwah sane tiosan)
 4. Kanti.... ia negen padang ka umane. (Peluh Pidit)
 5. ..... atur I Panjak ring Sang Prabhu. (Dreda Bhakti)
 6. .... rasan manisan coklate (Manis Melenyad)
 7. Pangadeg I Nyoman Layonsari... (Alus Banban)

Kruna lianan sane ngranjing ring kruna satma:
 1. Ketog Ssemprong
 2. Gede Ganggas
 3. Langsing Lanjar
 4. Kerik tingkih
 5. Peteng lemah
 6. Mas maanik
 7. Selem Denges, Selem Ngotngot, Selem Denges
 8. Joh sawat
 9. Galang Kangin
 10. Seger Oger
 11. Tiing Buluh
 12. Gula batu 
 13. Aud kelor
 14. Pait makilit (Buah payane pait makilit//Buah paya pahit sekali)
 15. Pakeh ngelek (Uyahe pait makilit// Garamnya asin sekali)

Nggih wantah asapunika dumun, yening wenten sane tiosan pasti kajangkepin malih benjang pungkur.

KeyWords:
kruna, satma, kruna satma, contoh kruna satma, pupulan kruna satma, kumpulan kruna satma, kruna satma lengkap, contoh-contoh kruna satma.

Posting Komentar untuk "Kumpulan Pertanyaan Kruna Satma dan Jawabannya!"