Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Conto Pitaken Basita Paribasa

Indayang artiang Basita Paribasa ring sor punikipa! Cawisannyane rerehang ring sornyane antuk nyocokang sane encen pinih patut/adung sareng lengkaranyane.

Pitaken/pertanyaan:
1. Enu belek pabaannyane, suba bani nglawan rerama.
2. Ia masumpah bani nyerahang sarin pagaene.
3. Dumadak ja pait getihne icening, lakar sekolahang apang dadi insinyur.
4. Lacure tuara dadi kelidin, mirib tulis gidate nyemah.
5. Jelema kuping tebel keweh nuturin.
6. Da guguna minyenne ia, sawireh bobabne nilun kuping.
7. Keweh ngajak anake cerik ento sawireh ia basang keranjang.
8. Sing ada gunane nuturang tuak labuh.
9. keweh ngajak timpal mamata pipis
10. yen suba kemikane manis, sinah mapikolih maidih-idihan.


Cawisan/jawaban:
1. Hasil kerja/dakin lima
2, cerik/cenik
3. Lantang tuuhne/panjang umur
4. Nasib
5. Bengkung
6. Sombong/bogbog
7. Koos/boros
8. Omongan ane suba liwat
9. melik
10. Alus

Posting Komentar untuk "Conto Pitaken Basita Paribasa"