Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jasa Pengetikan Awig-Awig, Pararem, Ekailikita Aksara Bali

Om Swastyastu, Kacunduk malih ring blog titiang, dumogi ida dane sareng sami kenak rahajeng lan rahayu. Ring galah sane becik puniki titiang jagi nguningayang indik kawentenan JASA Pengetikan Awig-awig Desa, Subak, Ekailikita, Pararem miwah sasuratan sane nganggen aksara Bali. Yening wenten ida dane para semeton sareng sami sane jagi ngentosin/mengganti/membuat/ngaryanin Awig-awig aksara Bali sane meketik, durusang manten hubungi titiang ring kontak sane wenten ring ungkur tulisan puniki. Awig-awig sane pacang kaalih aksara nganggen Aksara Bali sumangdane kabecikang sesuratan latin bahasa bali sane kaanggen. Titiang pacang ngaryanin punika mangda nenten iwang ring sesuratan. Uger2 sane kaanggen ring sajeroning sasuratan pastika sane sampun ketah/lumrah kaanggen.
Ring Sor Puniki ngenenin indik rinciannyane.

FILE IDA DANE/SEMETON
1. File asli marupa TULISAN LATIN BALI, mangda marupa WORD (file sane kaubah kadadosang aksara Bali)
2. File Prasida ke kirim: (pilih salah satu)
    Line          : dirga.8
    BBM         : 550229EB 
    Email        : iputu.dirga@gmail.com
    HP            : 085737392684 (SMS)
3. REVISI Sampai benar/tak terbatas.FILE SANE SAMPUN PUPUT/PRAGAT
1. File Jadi marupa PDF, JPEG, WORD (file ida dane sane sampun puput kakaryanin)
2. Tulisan Aksara Bali pacang nganutin uger-uger sane sampun lumrah.
3. File sane sampun puput/pragat pacang kirim tiang ke sosoial media sane ida dane ngrim punika.BIAYA:
Tergantung jumlah baris setiap halaman.
Masih bisa dibicarakan masalah biaya pengetikan aksara Bali.


Ainggih wantah asapunika ngenenin indik postingan titiang rahina mangkin, durusang share yening postingan punika mapikolih becik lan prasida kadadosang sarana ngawewehin kaweruhan ida dane sareng sami.
Om Santih, Santih, Santih Om

KeyWords:
awig-awig, jasa awig2, pengetikan awig-awig, awig2 desa, awig2 subak, ketik awig-awig, jasa pengetikan awig-awig, ketik pararem, jasa pengetikan pararem desa, jasa pengetikan ekailikita, ketik ekailikita, awig-awig aksara bali, pengetikan aksara bali, mengetik aksara bali, asara bali ketikan untuk awig-awig.

1 komentar untuk "Jasa Pengetikan Awig-Awig, Pararem, Ekailikita Aksara Bali"

Blogger Kota Tasikmalaya Minggu, 03 Februari 2019 pukul 05.52.00 WIB Hapus Komentar
mau donk pasang iklan lagi...............ini bli no wa saya 083825540466