Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Bali "Aji - Dewa Arta"

Om Swastyastu, kacunduk malih ring blog titiang. dumogi ida sane sareng sami setata kenak lan rahayu rahajeng, ring rahina sane mangkin titiang jagi ngicenin lirik tembang pop Bali saking vocalnyane "Dewa Arta" sane mamurda "Aji". Tembang punika yening piragiang becik pisan tur wenten pikenehnyane sane banget ngicenin tutur sane untengnyane nyaritayang indik sapunapi parisolah pianak sareng ajinnyane. tembang puniki akeh pisan tatueknyane... durusang cingakin ring sor puniki lirik tembangnyane.

rasa sesel tekane stata durian
disubane nepukin ala mara ada rasa
kadi nasine suba dadi bubuh
nyeselin padewekan semu rerama
nguda kekene
berat eduman tiange
ajin tiange sungkan tusing karuan seger

*
kadi rasayang telah yeh penyingakane
ngenehang unduke ne tepuk tiang buka kene
biasane aji jemet magarapan
jani di pesirepan tusing ngidang ngudiang
nguda ke kene
jele nasib tiange
tusing ngidang naanang sebet dikenehe
dugas aji seger oger..
tiang tusing pati rungu
bisan tiange tuah abesik
natakin lima ken aji
gede asanan nanang sisip
mara krasa baan tiang
dikene kene deweke
kadi pitik kilangan ina

aji tiang nunas ampura
pianak ajine alpaka

Video Clipnyane:


Inggih wantah asapunika dumun postingan titiang ring rahina mangkin, benjang pungkur yening wenten lagu2 utawi tembang2 sane anyar pastika pacang kajangkepin malih ring blog puniki. Elingang numbas kaset/cd tembang pop Bali sane asli nggih!!

Om Santih, Santih, Santih Om

KeyWords:
lirik lagu bali 2016, lagu bali baru, lagu terbaru bali, tembang bali, tembang pop bali anyar, tembang pop bali sane anyar, tembang pop bali baru, tembang bali saking dewa arta, tembang pop bali dewa arta lirik lagu bali, lirik tembang bali , lirik tembang pop bali dewa arta, lirik tembang pop bali dewa arta aji.

Posting Komentar untuk "Lirik Lagu Bali "Aji - Dewa Arta""