Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Artos Lengkara lan soroh-sorohnyane ring Basa Bali + Terjemahan

Om Swastyastu,
"I meme meli canang di peken"... punika pinaka imba lengkara sane nganggen bahasa  Bali. Sane madue artos yening ring Basa Indonesia, "Ibu membeli canang di pasar". Lengkara inggih punika pupulan/angkepan makudang-kudang kruna sane malintihin, sane madue arti sane jangkep miwah pasti. Yening ring basa Indonesia Lengkara pateh sekadi Kalimat. Lengkara kapalih dados 3 soroh, inggih punika:
 1. Lengkara Pamidarta (kalimat berita)
 2. Lengkara Pitaken (kalimat tanya)
 3. Lengkara Pituduh (kalimat perintah)
1. Lengkara Pamidarta (kalimat berita)
Lengkara pamidarta punika lumrah ipun nyritayang punapa-punapi sane karasayang, kalaksanayang utawi kapanggihin. Imbanyane:
 • Meme tiang lakar luas masuk.
 • Dugas tiang melali ke Badung, tiang katemu sareng I Pekak
 • Sekad liu anake kena kanker, I Bapa suud ngeroko.

2. Lengkara Pitaken (kalimat tanya)
Imbanyane:
 •  Yan, jani lakar madaar?
 • Pidan lakar kemu?
 • Nyen to Tu?
 • Akuda ngelah pipis?
 3. Lengkara Pituduh (kalimat perintah)
Lengkara pituduh,prasida kapalih dados kalih soroh. Sane kapertama wenten sane kasar, wenten sane alus. Imbanyane :
 • Telahang suba amah nasine!
 •  De, mani tulungin bapa ngarit!
 Dumogi prasida maguna sasuratan puniki majeng ring semeton sareng sami... Yening kayun durus share nggihh... :)
Om santih, santih, santih Om
 

Posting Komentar untuk "Artos Lengkara lan soroh-sorohnyane ring Basa Bali + Terjemahan"