Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Paplajahan Bahasa Bali: Angka Wilangan Bali Lengkap

Om Swastyastu, kacunduk malih ring blog titiang, dumogi semeton sareng sami kenak rahayu rahajeng sareng sami. Rahina mangkin tiang jagi share ngenenin indik Angka Bali. Ring basa Bali angka2 sampun arang mangkin kauningin olih para yowanane. Puniki mawinan titiang ngaryanin postingan puniki mangda prasida kaanggen jalaran rikala malajah. Postingan puniki titiang pupulang saking makudang-kudang refrensi sane wenten ring internet.

0. 0 = punika mawasta matan titiran yening kasurat nganggen aksara Bali utawi windu taler kabaos "das " dados "dasa" wit saking "o"
1. 1 = siki/esa/besik/eka
2. 2 = dua/kalih/dwi
3. 3 = tiga/telu/tatiga/tri
4. 4 = papat/catur/pat
5. 5 = lalima/lima/panca
6. 6 = nem/nenem/enem/sad
7. 7 = pitu/papitu
8. 8 = kutus
9. 9 = sia/sanga
10. 10 = dasa

20 = duang dasa
30 = telung dasa
40 = petang dasa
50 = seket
60 = nem dasa
70 = pitung dasa
100 = satus
1000 = siu

10.000 = alaksa/dasa tali
15.000 = lebak sepaa/molas tali
100.000 = aketi/satus tali
1.000.000 = ayuta/ satu juta


wilangan sane nganggen ketekan (paitungan),imbanyane sekadi ring sor:
11 = solas
12 = roras
18 = plekutus
21 = selikur
25 = selae
35 = pasasur/patsasur
45 = setiman
75= telung benang
150 = karo belah/kroblah
175 = lebak
200 = satak
400 = samas
800 = domas
1.200 = nem bangsit
1400 = pitung bangsit
1600 = sepaa
1800 = sia bangsit


KeyWords:
angka Bali, angka Bali aksara Bali

3 komentar untuk "Paplajahan Bahasa Bali: Angka Wilangan Bali Lengkap"